tab-bg.com» Начало

"Нещо се е променило в последните няколко години и досегашните ни управленски методи не работят като преди. Клиентите вече знаят почти колкото консултантите ни, включително слабите ни места!" Думи на управляващ голяма търговска верига в България

 Какво е НЕО-МЕНИДЖМЪНТ®?

(Кратка 15-минутна презентация за Нео-Мениджмънт може да видите тук: https://www.youtube.com/watch?v=exCXUFBmCB0&feature=youtu.be )

Наистина нещо се е променило. Тоталната свързаност на клиентите чрез социални мрежи и лесните  начини за навлизане на пазара на нови играчи през Интернет създадоха ново явление - хипер-конкуренция. Властта на клиентите е несравнимо по-голяма от преди, съответно важността на хората, които директно ги обслужват нарасна неимоверно. НЕО-МЕНИДЖМЪНТ® методите се оказват по-подходящи за днешната бързо променяща се, хипер-конкурентна бизнес среда  с тотално свързани клиенти, изискващи все повече и повече.

НЕО-МЕНИДЖМЪНТ®  ( или НЕОМЕНИДЖМЪНТ ) е общо име, което сме избрали за да обхванем нови управленски практики, известни под различни имена: Радикален мениджмънт, Мениджмънт 3.0, Аджайл/Лийн  Мениджмънт, Невро-лидерство, Човеко-центриран мениджмънт , Тийл и други. Те предлагат ново виждане върху управлението на организациите, при което отделните екипи и хора работят адаптивно, гъвкаво и синергично в  свързана социална среда. Целта е съгласуване на интересите и създаване на максимална стойност едновременно за всички заинтересовани лица на организацията  - инвеститори, служители, клиенти, партньори, общество. Използват се нови методи за управление на хора, за маркетинг, продажби и за клиентско обслужване които са съобразени с човешката природа, с откритията на невронауката за начините по които работи човешкия мозък и с това как естествено си взаимодействат хората. Такива методи са  Управление на преживяванията на служителите и на клиентите (Employee experience and Customer experience management), Дизайнерско мислене (Design Thinking) и други. Резултатът е щастливи служители и предоволни клиенти. Най-удивителни са финасовите резултати на компаниите, управлявани с НЕО-МЕНИДЖМЪНТ® . Те са от 2 до 4 пъти по-добри от тези на стандартно-управляваните компании (100 до 300% разлика!).

Вече има много компании в света, на различни континенти, които са управлявани чрез една или друга форма на НЕО-МЕНИДЖМЪНТ® . Появи се и ново определение за тях - фирми, силно харесвани от всички (в книгата Firms of Endearment, Sisodia, Wolve, Sheth 2007). Такива са Zapos, Semco, Valve, Netflix, Nucor, Costco, Quadracci, HCL, Virgin, Total Attorneys, Southwest Airlines, Commerce Bank,  NCR,  Whole Foods, Sabre Holding и много други.  Техните финансови резултати са в пъти по-добри от средните за фирмите от S&P 500, както може да видите на долната графика (отбелязани в червено). Но не е само това, чрез методите на Нео-мениджмънт се постига т.н. tripple bottom line - щастливи служители, предоволни клиенти и значителни печалби за инвеститорите! Повече за различните форми на НЕО-МЕНИДЖМЪНТ® може да намерите в страница Ресурси от менюто ни.